Cloudflare 1.1.1.1

1.1.1.1
1.0.0.1
2606:4700:4700::1111
2606:4700:4700::1001

DoH

https://1.1.1.1/dns-query
https://1.0.0.1/dns-query

DNSPod Public DNS

119.29.29.29
2402:4e00::

DoH

https://doh.pub/dns-query
https://1.12.12.12/dns-query
https://120.53.53.53/dns-query

DoT

dot.pub
1.12.12.12
120.53.53.53

Google Public DNS

8.8.8.8
8.8.4.4
2001:4860:4860::8888
2001:4860:4860::8844

DoH

https://dns.google/dns-query

DoT

dns.google

DNS64

2001:4860:4860::6464
2001:4860:4860::64

DoH

https://dns64.dns.google/dns-query

DoT

dns64.dns.google

AliDNS

223.5.5.5
223.6.6.6
2400:3200::1
2400:3200:baba::1

DoH

https://dns.alidns.com/dns-query

DoT

dns.alidns.com

AdGuard DNS

默认

AdGuard DNS 拦截广告和跟踪器。

94.140.14.14
94.140.15.15
2a10:50c0::ad1:ff
2a10:50c0::ad2:ff

DoH

https://dns.adguard-dns.com/dns-query

DoT

dns.adguard-dns.com

DoQ

quic://dns.adguard-dns.com

无过滤

AdGuard DNS 不拦截广告、跟踪器或其他任何 DNS 请求。

94.140.14.140
94.140.14.141
2a10:50c0::1:ff
2a10:50c0::2:ff

DoH

https://unfiltered.adguard-dns.com/dns-query

DoT

unfiltered.adguard-dns.com

DoQ

quic://unfiltered.adguard-dns.com

家庭保护

AdGuard DNS 拦截广告、跟踪器、成人内容,并在可能的情况下启用安全搜索和安全模式。

94.140.14.15
94.140.15.16
2a10:50c0::bad1:ff
2a10:50c0::bad2:ff

DoH

https://family.adguard-dns.com/dns-query

DoT

family.adguard-dns.com

DoQ

quic://family.adguard-dns.com